Image Jumong – Prinţul Jumong (2006)
8.4TMDB
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 1
  1x1

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 1

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 2
  1x2

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 2

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 3
  1x3

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 3

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 4
  1x4

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 4

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 5
  1x5

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 5

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 6
  1x6

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 6

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 7
  1x7

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 7

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 8
  1x8

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 8

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 9
  1x9

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 9

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 10
  1x10

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 10

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 11
  1x11

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 11

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 12
  1x12

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 12

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 13
  1x13

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 13

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 14
  1x14

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 14

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 15
  1x15

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 15

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 16
  1x16

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 16

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 17
  1x17

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 17

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 18
  1x18

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 18

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 19
  1x19

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 19

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 20
  1x20

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 20

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 21
  1x21

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 21

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 22
  1x22

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 22

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 23
  1x23

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 23

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 24
  1x24

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 24

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 25
  1x25

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 25

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 26
  1x26

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 26

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 27
  1x27

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 27

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 28
  1x28

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 28

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 29
  1x29

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 29

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 30
  1x30

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 30

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 31
  1x31

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 31

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 32
  1x32

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 32

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 33
  1x33

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 33

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 34
  1x34

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 34

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 35
  1x35

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 35

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 36
  1x36

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 36

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 37
  1x37

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 37

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 38
  1x38

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 38

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 39
  1x39

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 39

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 40
  1x40

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 40

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 41
  1x41

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 41

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 42
  1x42

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 42

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 43
  1x43

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 43

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 44
  1x44

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 44

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 45
  1x45

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 45

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 46
  1x46

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 46

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 47
  1x47

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 47

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 48
  1x48

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 48

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 49
  1x49

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 49

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 50
  1x50

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 50

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 51
  1x51

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 51

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 52
  1x52

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 52

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 53
  1x53

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 53

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 54
  1x54

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 54

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 55
  1x55

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 55

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 56
  1x56

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 56

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 57
  1x57

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 57

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 58
  1x58

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 58

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 59
  1x59

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 59

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 60
  1x60

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 60

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 61
  1x61

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 61

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 62
  1x62

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 62

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 63
  1x63

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 63

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 64
  1x64

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 64

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 65
  1x65

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 65

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 66
  1x66

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 66

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 67
  1x67

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 67

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 68
  1x68

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 68

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 69
  1x69

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 69

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 70
  1x70

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 70

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 71
  1x71

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 71

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 72
  1x72

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 72

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 73
  1x73

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 73

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 74
  1x74

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 74

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 75
  1x75

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 75

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 76
  1x76

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 76

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 77
  1x77

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 77

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 78
  1x78

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 78

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 79
  1x79

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 79

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 80
  1x80

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 80

  View
 • Image Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 81
  1x81

  Jumong – Prinţul Jumong (2006) Sezonul 1 Episodul 81

  View

Descriere detaliată a Serialului:

Acțiunea, bazată pe adevăr si legendă, începe în anul 108 î.e.n. când refugiații fostului regat coreean Gojoseon suferă numeroase abuzuri din partea Imperiului Han. Hae Mo-Su, legendar erou al Coreei, formează o alianță cu Geumwa, prințul moștenitor al regatului Buyeo, pentru a înfrunta Imperiul Han. În urma unei ambuscade, Hae Mo-Su, grav rănit este îngrijit de către Yuhwa, de care se îndrăgostește, rezultând un copil, pe nume Jumong. 20 de ani mai târziu, Jumong, prinț al regatului Buyeo, este nevoit să înfrunte o violentă rivalitate cu frații săi vitregi, Daeso și Yongpo. Descoperindu-și adevărata identitate, Jumong își propune să îndeplinească misiunea pe care tatăl său nu a putut să o ducă la capăt. Ajutat de So Seo-No, șefa unui clan de negustori, care îi va deveni a doua soție, Jumong înființează, în anul 37 î.e.n., regatul Goguryeo, devenind primul rege al acestuia. Cateva date despre Jumong: este fiul lui Hae Mo-Su, dupa ce toata lumea crede ca tatal lui este mort, acesta este adoptat de rege (ce mai bun prieten al lui Hae Mo-Su). Jumong isi petrece tineretea in Buyeo, prins intre gelozia si rautatea fratilor sai adoptivi si a tatalui sau vitreg, regele Geum-wa.

Comentarii
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Seriale Online Recomandate

Background
Background
Login
Dont have account? Sign Up
Register

Already have an account? Login